MEGRENDELÉS

Megrendelés menete

A megrendelt alkatrészeket átveheti személyesen telephelyünkön , vagy kérheti házhozszállítással utánvéttel.

Amennyiben a csomagot házhozszállítással kéri, úgy rövid 1-2 munkanapos határidővel kézhez veheti a csomagot.

Szállítási díjak:

Csomagjainkat az Pannon XP futárszolgálat szállítja házhoz. A csomag állapotáról telefonos ügyfélszolgálatukon lehet érdeklődni.

A szállítási díj a csomag súlyától függ, ami a következők szerint alakul:

0-2 Kg   1.545 Ft

2.1-5 Kg 1.765 Ft

5.1-10 Kg 1.985 Ft

10.1-15 Kg 2.205 Ft

15.1-20 Kg 2.535 Ft

20.1-25 Kg 2.865 Ft

25.1-40 Kg 3.200 Ft

40.1 Kg. felett   3.200 Ft + 55 Ft/Kg

1 – 50.000 Ft.-ig 500 Ft. 50.001 Ft.-tól az utánvét összegének 1%-a

Nagyobb súly esetén alkatrésztől függően egyedi.

Garancia

Minden alkatrészre garanciát vállalunk!

Az általunk forgalmazott alkatrészekre beépítési garanciát vállalunk. Előfordulhatnak olyan esetek, amikor előre nem látható hibák merülnek fel. Előforduló hiba esetén a terméket/termékeket kicseréljük, az árát levásárolhatja illetve visszafizetjük. A beszerelésből adódó munkadíjat nem áll módunkban megtéríteni. Azonban vegyük figyelembe, hogy a bontott alkatrészeknek az ára még mindig csak töredéke az újénak.

"A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó három hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog. Ilyen esetek az alábbiak:

Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiai mozgások, ingadozásoktól függ.

Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra, gyorsan romló élelmiszerek esetén.

Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta. A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére.

Autóalkatrészek esetén győződjön meg, hogy a rendelt alkatrész az Ön autójába megfelelő, mert a beszerelt alkatrész újként eladhatatlanná válik, visszavételére nincsen módunk, kivételt képez ez alól a garanciális meghibásodás. (lásd garancia). Portósan küldött csomagokat nem vesz át átvevőpontunk, azt minden esetben visszaküldi a feladónak!

  1. Kivonat a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvényből:
  2. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát
  3. a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig,
  4. b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a
  5. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.

(3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben – a termék kézhezvételének napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra. (4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. (6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerűhasználatából eredő kárának megtérítését.

  1. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot:
  2. a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
  3. b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;
  4. c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó; d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;
  5. e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében; f) szerencsejáték-szerződés esetében."